Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů dle nové legislativy EU tj. s GDPR (General Data Protection Regulation) .


Jaké hlavní zásady při práci s osobními údaji tedy ctím?

Kdo jsem „JÁ“?

Jana Horáčková, IČ: 07001703, s místem podnikání Na dlouhém lánu 458, 160 00 Praha 6 – Vokovice (dále jen „správce“). Provozuji webovou stránku www.laskojeni.cz a www.transformacevmatku.cz. Chcete-li mne kontaktovat, můžete tak učinit na můj e-mail Horackova.Jane@gmail.com.

Jakou péči Vaše osobní údaje u mne mají?

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a jejich ochrana je mou prioritou.
S Vašimi osobními údaji nakládám zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Stejně tak jako já, i mí případní spolupracovníci s Vašimi údaji nakládají v souladu se zákonem a jsou vázání mlčenlivostí.
Vaše osobní údaje prozatím ukládám ve formulářích Google. Zpracovatelem údajů je společnost Google, která tuto aplikaci provozuje. Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budu vždy klást stejné nároky na zabezpeční a kvalitu zpracování. Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.
Vaše údaje budu zpracovávat na dobu do odvolání souhlasu.

Proč potřebuji Vaše osobní údaje?

Zpracovávám osobní údaje, které mi poskytnete sami, a to z těchto možných důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Zasílání elektronických občasníků – marketing
  V případě, že jste projevili zájem o odběr mých občasníků, zpracovávám Vaše osobní údaje, a to především e-mail a někdy také jméno a příjmení. Tyto údaje využívám za účelem zasílání obchodních sdělení (marketingu). Činím tak pouze na základě Vašeho souhlasu, který můžete odvolat v každém zaslaném mailu skrze odhlašovací odkaz. Vaše údaje budu zpracovávat po dobu, kdy budu zasílat informační Newslettery.
  Jste-li naším zákazníkem, posílám Vám naše občasníky z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Zasílání můžete kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Poskytování služeb, plnění smlouvy
  Při objednávce mého online programu zpracovávám tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefonní číslo. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro Vaši identifikaci a já Vám tak mohla poskytnout objednané služby a používám je pro komunikaci s Vámi. Vaše údaje budu zpracovávat po dobu 5 let od poslední objednávky.
 • Vedení daňové evidence
  V případě zakoupení některého z mých produktů či seminářů se stáváte mými zákazníky a já zpracovávám také účetní a výjimečně platební údaje (IČO, DIČ, adresu, číslo účtu). Tyto údaje potřebuji, abych vám poskytla objednané služby a vedla účetnictví dle zákona. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb. Vaše údaje budu zpracovávat po dobu 5 let od poslední objednávky.

Jak se starám o ochranu a bezpečí vašich osobních údajů?

Já, Jana Horáčková, se zavazuji plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.
Zpracovatel vašich osobních údajů – společnost Google, chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Společnost Google přijala a udržuje veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, zejména:

 • Pro zabezpečení serverů využívá víceúrovňový firewall, který umožňuje přístup pouze pro https port.
 • Veškerá komunikace mezi servery je šifrována a zabezpečena virtuální privátní sítí.
 • Mailové zprávy jsou kontrolovány na přítomnost virů a jejich obsah na phishing.
 • Monitoring bezpečnosti a případných bezpečnostních incidentů řeší dedikovaný tým 24/7.

Jako správce Vašich osobních údajů jsem přijala technická, organizační a bezpečnostní opatření, abych chránila u mne vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Data vždy zabezpečuji unikátními hesly.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním formuláře na stránkách www.laskojeni.cz a projevením zájmu o zasílání newsletteru, poskytuje registrovaný uživatel Janě Horáčkové, se sídlem Na dlouhém lánu 458, 160 00 Praha 6 – Vokovice, IČ: 07001703, jakožto správci, svobodný a vědomý souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a emailová adresa. Údaje poskytuje za účelem zasílání obchodních sdělení a zařazení osobních údajů do databáze správce. Registrovaný uděluje souhlas, aby mu správce zasílal informace o novinkách (například nový článek na blogu) a připravovaných akcích. Údaje budou zpracovávány po dobu, kdy bude správce zasílat informační Newslettery.

Vyplněním webového formuláře při objednávce online programu či některého semináře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních (jméno, příjmení, telefon a emailová adresa), fakturačních (IČ, DIČ, adresa) a platebních údajů (číslo účtu, číslo platební karty) do databáze správce. Údaje poskytuje za účelem zprostředkování obchodu a vedení daňové evidence dané ze zákona.
Zároveň kupující souhlasí s tím, že na základě oprávněného zájmu, neboť správce důvodně předpokládá, že kupujícího novinky zajímají, využívá správce osobní údaje také pro zasílání Newsletterů a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Udělením souhlasu prohlašuje registrovaný uživatel i kupující, že veškeré údaje, které poskytuje správci, jsou pravdivé a přesné a jsou poskytovány dobrovolně.
Souhlasí, aby správce údaje shromažďoval, uchovával a zpracovával po dobu a v rozsahu potřebném pro naplnění výše stanovených účelů a to na dobu uvedenou v části.
Zároveň si je vědom toho, že se může kdykoliv odhlásit od zasílání Newsletteru použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

A nakonec – vše si můžete plně korigovat

GDPR Vám dává do rukou řadu práv, mezi nejdůležitější patří:

 • právo na informace – toto naplňuji již touto webovou stránkou Zásady ochrany osobních údajů.
 • právu na přístup – můžete si kdykoli vyžáda, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Vše doložím do 30 dní.
 • právo na doplnění a změnu osobních údajů – pokud u vás nastanou nějaké změny (např. založení nové mailové adresy) nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné. 
 • Právo na omezení zpracování – omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením zasílání newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • právo přenosu osobních údajů (k někomu jinému) – obdobné jako právo na přístup, jen Vám informace dodám ve  strojově čitelné podobě.
 • právo na výmaz (být zapomenut) – pak vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
 • právo stížnosti – máte-li pocit, že s Vašimi údaji není zacházeno v souladu se zákonem, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mne, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Pro využití kteréhokoliv z Vašich práv mne kontaktujte na můj e-mail Horackova.Jane@gmail.com.